Text mining

Text mining eller data mining betegner søgning efter mønstre og strukturer i større datamængder. Data mining er princippet om at finde relevant information gennem sortering af store datamængder. Data mining bruges normalt af store virksomheders efterretningsorganisationer, samt finansanalytikere, men også i videnskaberne til at udtrække præcis information fra de enorme datasæt, som dannes ved brug af moderne eksperimentelle og observationsorienterede metoder.

Læs mere om text mining her.

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Facebook
Facebook
LINKEDIN