Orcid

Orcid betegner en unik digital identifikation af en forsker, som sikrer en entydig kobling mellem den enkelte forsker og hans arbejder. Orcid sikrer, at publikationer knyttes til forskere uanset om de skifter navn eller publicerer under forskellige navnevarianter.

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Facebook
Facebook
LINKEDIN