Informationssystemer

Informationssystemer er et selvstændigt forskningsområde i krydsfeltet mellem datalogi og organisationsteori. Inden for ledelses-informationssystemer findes eksempelvis Management Information Systems (MIS).

Systemerne består som oftest af databaser, som er en af kernerne i det biblioteksfaglige arbejde. Sidste århundrede var domineret af de analoge databaser – kartotekskortene – men i dag søger vi langt hurtigere i bibliotekssystemer som for eksempel DanBib, på tværs af genrer og metaoplysninger. Databasekendskab er tæt forbundet til registreringsarbejdet, da man kun får det bedste søgeresultat, hvis registreringen er ordentlig.

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Facebook
Facebook
LINKEDIN