Frivillighed

Mange folkebiblioteker har knyttet frivillige til deres tilbud. Det kan være oplæsning, lektiehjælp, IT-cafeer, samt frivillige i forbindelse med afvikling af arrangementer. En vigtig kompetence er at skabe de bedste rammer for de frivillige ved gode relationer og fællesskaber, samt uddelegering af ansvar.

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Facebook
Facebook
LINKEDIN