Blended learning

Teorien bag blended learning er, at man kombinerer de bedst egnede metoder i et undervisningsforløb så resultaterne, indlæringen, bliver optimeret.
I en blended learning-tilgang til læring kombineres ansigt-til-ansigt-undervisning med computermedieret undervisning. De lærende og underviserne arbejder i fællesskab på at forbedre kvaliteten af såvel læring som undervisning. Ofte kombineres e-læring med tilstedeværelseslæring. I forhold til børn understøtter det forskellige læringsstile og i forhold til voksne understøtter det fleksibilitet i forhold til familie og en travl hverdag, hvor der er et ønske om mulighed for ny videnstilegnelse. Informationsspecialister sikrer blandt andet tilgængelighed af de nødvendige digitale ressourcer.

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Facebook
Facebook
LINKEDIN